New Orleans Saints har fritstillet tre spillere forud for Saints BYE uge.